ill-draagconsulten.png

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden betaling

Het verschuldigde bedrag dient ten laatste 6 weken na de factuurdatum voldaan te worden. 

Daarna wordt een herinnering gestuurd. Bij niet betalen na de herinnering wordt een extra administratieve kost van 7,5€ aangerekend, gevolgd door een aangetekend schrijven. 

 

Algemene voorwaarden verhuur

Huurovereenkomst van een ergonomische drager tussen Kindje in Katoen – Ouwegemsesteenweg 72, 9750 Kruisem (verhuurder) en de klant zoals vermeld onder gegevens (huurder).

De drager blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. 

De huurder dient de verhuurder te contacteerden bij problemen via de contactgegevens op de voorzijde.

 

Artikel 1: De ergonomische drager.  

De drager wordt gewassen en volledig in orde te huur aangeboden. De huurder dient de drager in dezelfde staat terug te bezorgen aan de verhuurder. De drager mag enkel gebruikt worden waarvoor hij bedoeld is: het dragen van kinderen en volgens de instructies meegegeven bij het opmaken van de verhuur overeenkomst. Bij twijfel over het juiste gebruik kan steeds een consult geboekt worden voorafgaande de huurperiode. De verhuurder heeft in het kader van veiligheid steeds het recht om een gebruiksdemonstratie te vragen aan de huurder. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de buurt van de drager. De drager mag door de huurder niet op eigen initiatief gewassen worden. Vlekken dienen lokaal verwijderd te worden met een milde detergent. Eventuele schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. De schade mag niet verholpen worden door de huurder. 

Artikel 2: Aansprakelijkheid.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van de drager. Bij verlies/diefstal of schade word de volledig aankoopsom doorgerekend aan de huurder zoals vermeld op de voorzijde. 

Artikel 3: Waarborg en Huurprijs. 

Er wordt een waarborg van 25€ aangerekend bij de start van de verhuur periode. Deze wordt integraal terugbetaald wanneer de drager in dezelfde staat en binnen de besproken termijn binnen geleverd wordt. De huurprijs wordt betaald bij de start van de huurperiode. Eventuele verlenging kan na contact met de verhuurder. De meerprijs wordt verrekend in de waarborg. Betaling kan cash of via payconiq bij afhaling van de drager. De verantwoordelijkheid van het tijdig ophalen en terugbrengen van de drager ligt volledig bij de huurder. Bij verlenging zonder voorafgaand contact met de verhuurder, om welke reden dan ook, wordt een schadevergoeding van 2,5€ per dag aangerekend boven op de dagprijs. Deze wordt ingehouden van de waarborg of bijbetaald wanneer deze de waarborg overstijgt. 

Per huurperiode wordt 5 € aangerekend om de administratieve kost en het wassen te dekken. Als de drager erg bevuild is of er dierenharen aanhangen wordt er een extra 5€ aangerekend. 

Artikel 4: Privacy.

Alle persoonsgegevens zijn enkel voor eigen gebruik.  Eventuele foto’s worden enkel op sociale media geplaats na toestemming van de huurder.