ill-ergotherapie.png

Valpreventie

Langer veilig thuis wonen

Vallen, het is een zwaar woord, zeker voor onze ouder wordende populatie. Aan een valpartij kunnen zware gevolgen verbonden zijn die soms moeilijk herstellen. 

We kunnen vallen dus beter voorkomen dan genezen.... en daar kan een ergotherapeut bij helpen. 

download.png

Een ergotherapeut gaat samen met jou op zoek naar de valrisico's binnen jouw dagelijkse leven en geeft advies over hoe je deze zo klein mogelijk kan maken of zelfs uit de wereld kan helpen. Het doel van deze begeleiding is om zo lang mogelijk én zo veilig mogelijk thuis te blijven wonen. 

Tijdens een huisbezoek bekijken we uw situatie samen via een gesprek, een rondgang in je woning of via een aantal vragenlijsten. 

We gaan dieper in op volgende onderwerpen: 

·        Mobiliteit en evenwicht;

·        Duizeligheid;

·        Zicht;

·        Incontinentie;

·        Gedrag en cognitie;

·        Medicatiegebruik;

·        Huis- en omgevingsonveiligheid.

De begeleiding

Ergotherapeutische valpreventie is bedoeld voor thuiswonende mensen die minimaal één keer gevallen zijn. Zij krijgen advies en begeleiding om te voorkomen dat ze opnieuw vallen of om de gevolgen van een val te verminderen.

Het doel is om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en zelfstandigheid te zo groot mogelijk te houden. 

Verkleinen risico’s

De ergotherapeut neemt tijdens een huisbezoek samen met de aanvrager (indien wenselijk ook met partner of mantelzorger) door welke risicofactoren een rol spelen en adviseert hoe men het risico op vallen kan verminderen.

Het kan gaan om:

· Het vergroten van vaardigheden van de aanvrager (bijvoorbeeld op een veilige manier koffie naar de huiskamer brengen, veilig opstaan van een stoel,…).

· Het aanleren van andere gewoontes (bijvoorbeeld  zittend douchen).

· Het veranderen van de fysieke omgeving (bijvoorbeeld weghalen van losliggende kleedjes of verbeteren van de verlichting).

Als dit nodig is, werkt de ergotherapeut samen met de arts (onder andere vanwege medicatiegebruik) of anderen.

Steun omgeving

Wanneer dat mogelijk is wordt de partner en/of mantelzorgers betrokken bij de begeleiding en advisering. Positieve feedback en steun uit de omgeving spelen een belangrijke rol om (gedrags)verandering te bevorderen en vast te houden.

Hulpmiddelen

Soms blijkt dat het trainen van vaardigheden onvoldoende invloed heeft op het valgedrag, bijvoorbeeld als gevolg van het functieniveau van de persoon. Dan wordt er gezocht  naar compensatie in de vorm van hulpmiddelen (andere schoenen, sta-op stoel, rollator), voorzieningen (alarmsysteem) of het inschakelen van hulp (thuiszorg).

Na zorg

Personen  die nooit of maar één keer zijn gevallen, staan niet altijd open voor gedragsverandering en preventieve maatregelen. Een tweede huisbezoek (soms zelfs meerdere bezoeken) zijn nodig om na te gaan of de aanbevelingen met betrekking tot de risicofactoren opgevolgd zijn. In het eindstadium van de behandeling is er ook nog een telefonische follow-up.

Kostprijs

Deze bedraagt 50€ per uur

Woont u verder dan een straal van 5km komt daar een extra kilometervergoeding bij van 0,34€/km. 

Een afspraak maken kan hier.