wat is ergotherapie

ErgoWat???

Volgens Wikipedia is ergotherapie een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Heel concreet betekend dit is een behandelwijze die je helpt om de problemen op te lossen die je vermogen verstoren om de dingen te doen die jij belangrijk vindt.


Ergotherapie kan je ook helpen om die problemen te voorkomen of om de effecten ervan te verminderen.


Wanneer een letsel, een ziekte, een handicap of een ander probleem jouw vermogen beperkt om

  • voor jezelf te zorgen

  • deel te nemen aan bezoldigd of onbezoldigd werk

  • te genieten van je vrije tijd in je vertrouwde omgeving

kan een ergotherapeut je nieuwe vaardigheden aanleren, adviezen geven, je informeren over de uitvoering van omgevingsaanpassingen en de aanschaf van hulpmiddelen en je ermee laten oefenen.


Zo wordt je leven kwalitatiever.                                  
Ergotherapeuten geloven dat je door jouw manier van handelen, van bezig zijn, toont wie je bent en hoe je je voelt.
Als je niet meer kunt doen wat je wilt, op de manier zoals je het wilt, dan drukt dit op jouw welbevinden.
De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die mensen doorheen de dag doen. 

bron: Ergotherapie Vlaanderen VZW

Wij werken aan een nieuwe website. Hierdoor zullen niet alle pagina's bereikbaar zijn.

Alvast onze exuces voor het ongemak.

Blij in bloei

Lien Vandoorne

Inschrijvingen voor workshops zijn pas definitief na ontvangst van betaling. Bij minder dan 3 inschrijvingen behouden we ons het recht een groepsworkshop te annuleren.

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2019 by Blij In Bloei